psychoterapia Renata Przytulska Wręczyca Wielka /k Częstochowa
Renata Przytulska

O mnie

Renata Przytulska Psycholog Psychoterapeuta Częstochowa Wręczyca WielkaNazywam się Renata Przytulska. Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecnie zmierzam do ukończenia kształcenia certyfikacyjnego w zawodzie psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą i dziećmi powyżej 7 roku życia w paradygmacie psychoterapii psychodynamicznej.

Moja praca terapeutyczna jest poddawana systematycznej superwizji.
W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychoterapeuty określonymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Serdecznie zapraszam na konsultacje!
Renata Przytulska

 Umów się na wizytę 

Kursy i szkolenia

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów w tym najważniejsze:

  • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Studia podyplomowe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego‌ na kierunku Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym. 
  • Kurs psychoterapii krótkoterminowej organizowany przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie 
  • Kurs w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR organizowany przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
  • Kurs I stopnia Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie rozszerzone organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej w Krakowie 
  • Szkolenie: „Pomoc psychologiczna w sytuacji rozwodu” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
  • Szkolenie: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „Macierz” w Częstochowie. 

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w Domu Dziecka we Wrzosowej, w Domu Dziecka w Chorzenicach oraz w Placówce Katolickiej „Nasz Dom”.

Pełniłam obowiązki psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej we Wrzosowej oraz w Zespole Szkół (podstawowa i gimnazjum) we Wręczycy Wielkiej.
Praca moja nie ograniczała się tylko do pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom i młodzieży. W znacznym stopniu współpracowałam z rodzicami w zakresie psychoedukacji i poradnictwa.

Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W placówce tej prowadziłam również badania psychologiczne kobiet będących w kryzysie psychologicznym po traumie.

Obecnie od 15 lat pracuję w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Przez ten czas zdobyłam doświadczenie we wszystkich działach Poradni w Dziale Dziecka, w Dziale Młodzieży i w Dziale Rodzin zajmując się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Najwięcej jednak swojego czasu pracy poświęcam na pomoc rodzicom w zakresie psychoedukacji, poradnictwa i terapii, w zależności od potrzeb.