psychoterapia Renata Przytulska Wręczyca Wielka /k Częstochowa
Renata Przytulska

Psychoterapia Dzieci

 • Brak motywacji do nauki 
 • Problemy w grupie rówieśniczej 
 • Zaburzenia emocjonalne np.: wybuchy złości, lęki, fobie, nieposłuszeństwo, moczenie się, nieśmiałość
 • Problemy psychosomatyczne 

Psychoterapia Młodzieży

 • Trudności adaptacyjne 
 • Trudności w relacjach z innymi 
 • Obniżenie nastroju/depresje 
 • Problemy osobiste związane z trudną sytuacja życiową
 • Brak motywacji do nauki 
 • Zaburzenia emocjonalne np.: rozchwianie emocjonalne, lęki, fobie, napady złości, zaniżone poczucie własnej wartości 
 • Problemy psychosomatyczne 
 • Zaburzenia zachowania