psychoterapia Renata Przytulska Wręczyca Wielka /k Częstochowa
Renata Przytulska

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych CzęstochowaWsparcie w sytuacjach kryzysowych

  • Poczucie bezradności w trudnych sytuacjach życiowych np. choroba bliskiej osoby lub własna, utrata pracy, wypadek, rozstanie…. 
  • Kryzysy normatywne np. adolescencyjny, wieku średniego 
  • Kryzysy chroniczne, długotrwałe po traumatycznych przeżyciach objawiające się brakiem umiejętności radzenia sobie, biernością, brakiem motywacji do zmiany, wycofywaniem się z działania. 


 Umów się na wizytę