psychoterapia Renata Przytulska Wręczyca Wielka /k Częstochowa
Renata Przytulska

Psychoterapia

Psychoterapia, to metoda rozwiązywania problemów osobistych oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych w trakcie kontaktu z terapeutą. Polega ona na rozmowie pacjenta i psychoterapeuty w bezpiecznych warunkach gabinetu. Różni się jednak od rozmów z przyjaciółmi czy rodziną. Rozmowa koncentruje się na życiu psychicznym pacjenta, na jego przeżyciach, myślach, cierpieniu, a nawet fantazjach na temat oraz na tym co się dzieje tu i teraz w relacji pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą.

Psychoterapeuta dzięki głębokiemu skupieniu na pacjencie pomaga mu zrozumieć jego wewnętrzny świat, źródła konfliktów i trudnych emocji. Terapeuta używa takich technik jak klaryfikacja, interpretacja oraz konfrontacja pacjenta z jego przeżyciami, co może być czasem trudne. Przeanalizowanie i doświadczenie stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym pacjenta.

Psychoterapia prowadzi do lepszego poznania siebie, wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach dotychczas trudnych, stresujących. Prowadzi do powstania nowych wzorców zachowań mających na celu polepszenie dobrostanu psychicznego pacjenta. Psychoterapia pomaga w zdobyciu umiejętności tworzenia bardziej satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, lepszego funkcjonowania zawodowego, zwiększenia zadowolenia z życia, lepszego rozumienia i akceptowania samego siebie. Aby tak się stało niezbędne jest zaangażowanie ze strony pacjenta w proces zmiany, czyli stawania się prawdziwym sobą.

 

Czego psychoterapia Ci nie da? 

Wbrew częstym oczekiwaniom, psychoterapia nie dostarcza gotowych rozwiązań, przepisów ani rad, nie dostarcza gotowych recept na wybrany problem. Psychoterapeuta nie podejmie za pacjenta żadnych decyzji. 

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest jedna – każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. Ma swoją jedyną i niepowtarzalną drogę życia, która go kształtuje. Dlatego w sposób właściwy tylko dla siebie reaguje, doświadcza i interpretuje to co wydarza się w jego życiu.